Slovník pojmov

A B C Č D E F G H I J K L M N O P R S Š T U V Z

Bod vyrovnania - Breakeven point

Tá úroveň dôchodku jednotlivca, rodiny alebo spoločností (v makroekonómii), pri ktorej sa 100 % vynakladá na spotrebu (t. j. bod, kde nie sú ani pozitívne ani negatívne úspory). Pozitívne úspory začínajú pri vyššej úrovni dôchodku.