Slovník pojmov

A B C Č D E F G H I J K L M N O P R S Š T U V Z

Bohatstvo - Wealth

Čistá hodnota hmotných a finančných položiek, ktoré vlastní nejaký národ alebo jednotlivec. Rovná sa sume všetkých aktív zmenšených o všetky pasíva.