Slovník pojmov

A B C Č D E F G H I J K L M N O P R S Š T U V Z

Cena (resp. úroveň, resp. bod) vyrovnania - Breakeven price (or level, or point)

Úroveň ceny, pri ktorej firma "vyrovnáva", t. j. hradí všetky náklady, nedosahuje však nijaký zisk.