Slovník pojmov

A B C Č D E F G H I J K L M N O P R S Š T U V Z

Chybné usudzovanie z časti na celok - Fallacy of composition

Omyl vyplývajúci z predpokladu, že to, čo platí pre jednotlivcov, platí aj pre skupinu.