Slovník pojmov

A B C Č D E F G H I J K L M N O P R S Š T U V Z

Čistá hodnota - Net worth

V účtovníctve predstavuje rozdiel celkových aktív a celkových pasív.