Slovník pojmov

A B C Č D E F G H I J K L M N O P R S Š T U V Z

Čistý národný produkt - Net national product (NNP)

GNP mínus amortizácia kapitálových statkov. Čistý vývoz - Net exports V účtoch národného produktu predstavuje čistý vývoz rozdiel medzi vývozom tovarov a služieb a dovozom tovarov a služieb.