Slovník pojmov

A B C Č D E F G H I J K L M N O P R S Š T U V Z

Cyklická nezamestnanosť - Cyclical unemployment

Pozri frikčná nezamestnanosť.