Slovník pojmov

A B C Č D E F G H I J K L M N O P R S Š T U V Z

Dôchodková elasticita dopytu - Income elasticity of demand

Dopyt po ľubovoľnom danom tovare je ovplyvnený nielen jeho cenou, ale aj dôchodkom ' kupujúceho. Dôchodková elasticita meria túto reakciu spotrebiteľov. Jej presná definícia znie: percentuálna zmena v požadovanom množstve, delená percentuálnou zmenou dôchodku. Porovnaj s cenovou elasticitou dopytu.