Slovník pojmov

A B C Č D E F G H I J K L M N O P R S Š T U V Z

Dôchodková politika - Incomes policy

Politika štátu, ktorý sa usiluje priamo brzdiť vývoj miezd a cien tak, aby spomalil infláciu. Formy dôchodkovej politiky siahajú od dobrovoľných mzdových a cenových smerníc až k priamej zákonnej kontrole miezd, platov a cien.