Slovník pojmov

A B C Č D E F G H I J K L M N O P R S Š T U V Z

Dôchodkový efekt (cenovej zmeny) - Income effect (of a price change)

Zmena v množstve požadovaného tovaru vyvolaná tým, že zmena v jeho cene vplýva na zvýšenie alebo zníženie reálneho dôchodku spotrebiteľa. Dôchodkový efekt tak dopĺňa substitučný efekt cenovej zmeny.