Slovník pojmov

A B C Č D E F G H I J K L M N O P R S Š T U V Z

Dôchodok vlastníkov - Proprietors' income

V účtovníctve národného dôchodku je to čistý dôchodok vlastníka firmy, ktorá nie je korporáciou (podnik jednotlivca a partnerstvo).