Slovník pojmov

A B C Č D E F G H I J K L M N O P R S Š T U V Z

Dopyt po peniazoch - Demand for money

Súhrnný pojem, ktorý ekonómovia používajú na to, aby vysvetlili, prečo jednotlivci a podniky držia peniaze. Za hlavné motívy toho, že ekonomické subjekty uprednostňujú držbu peňazí pred držbou iných aktív, možno označiť (1) transakčný dopyt, ktorý vyjadruje, že ľudia potrebujú peniaze na nákupy tovarov; (2) dopyt po aktívach, na základe ktorého ekonomické subjekty chcú držať veľmi likvidné, bezrizikové aktíva. Všimnite si, že dopyt po peniazoch je dopytom po zásobe, nie po toku.