Slovník pojmov

A B C Č D E F G H I J K L M N O P R S Š T U V Z

Dopytová inflácia - Demand-pull inflation

Cenová inflácia, ktorú všeobecne vyvoláva nadmerný dopyt po tovaroch, keď napríklad značne rastie agregátny dopyt. Dopytová inflácia sa často dáva do protikladu s nákladovou infláciou.