Slovník pojmov

A B C Č D E F G H I J K L M N O P R S Š T U V Z

Ekonómia strany ponuky - Supply-side economics

Teoretická koncepcia zdôrazňujúca hospodárskopolitické opatrenia, ktoré majú ovplyvniť agregátnu ponuku, resp. potenciálny produkt. Tento prístup vychádza z predpokladu, že vysoké hraničné daňové sadzby z pracovných a kapitálových dôchodkov brzdia pracovné úsilie a obmedzujú tvorbu úspor. Zníženie hraničných daňových sadzieb preto vedie k zvýšeniu ponuky faktorov a úhrnného produktu. Podľa extrémneho názoru, ktorého autorom je Arthur Laffer, zníženie daní môže dokonca viest k rastu celkových daňových príjmov.