Slovník pojmov

A B C Č D E F G H I J K L M N O P R S Š T U V Z

Ekonomický rast - Economic growth

Zvyšovanie úhrnného produktu nejakej krajiny v danom časovom intervale. Ekonomický rast sa zvyčajne meria pomocou ročnej miery rastu reálneho GNP (alebo reálneho potenciálneho GNP) danej krajiny.