Slovník pojmov

A B C Č D E F G H I J K L M N O P R S Š T U V Z

Eskalátorová doložka - Escalator clause

Zmluvná klauzula, ktorá viaže platby na cenový index. Keď je táto väzba úplná (t. j. keď desaťpercentné zvýšenie cenového indexu vedie k desaťpercentnému zvýšeniu zmluvnej ceny), záväzok sa premieňa z nominálneho na reálny. Najdôležitejšími eskalátormi sú tzv. dohody COLA (prispôsobovanie miezd životným nákladom) v mzdových zmluvách, ktoré umožňujú zvýšenie mzdových sadzieb pri raste indexu spotrebiteľských cien.