Slovník pojmov

A B C Č D E F G H I J K L M N O P R S Š T U V Z

Externality - Externalities

Aktivita, ktorá má kladné alebo záporné účinky na iných, pričom títo za kladné účinky aktivity nemusia nič platiť a za záporné účinky sa im zasa neposkytuje kompenzácia. Externality sa objavujú vtedy, keď sa súkromné náklady alebo výhody nerovnajú spoločenským nákladom alebo výnosom. Dve hlavné formy externalít sú externé úspory a externé náklady.