Slovník pojmov

A B C Č D E F G H I J K L M N O P R S Š T U V Z

Externé a vyvolané zmeny - External vs. induced change

Pri externých zmenách ide o také zmeny jednej premennej, ktoré sú vyvolané podmienkami mimo systému. Opakom sú vyvolané zmeny, ktoré sú dôsledkom fungovania samého ekonomického systému. Zmeny počasia sú napríklad externou zmenou, zatiaľ čo zmeny v spotrebe sú často vyvolávané zmenami v dôchodkoch.