Slovník pojmov

A B C Č D E F G H I J K L M N O P R S Š T U V Z

Externé náklady - External diseconomies

Ekonomická činnosť podniku, ktorá spôsobuje náklady iným (podnikom, obyvateľstvu a pod.) bez príslušných kompenzácií. Oceliarne, ktoré znečisťujú ovzdušie smogom, poškodzujú napríklad miestne nehnuteľnosti a škodia zdraviu obyvateľstva bez toho, že by poškodené strany dostávali nejakú náhradu. Znečisťovanie životného prostredia je externý náklad.