Slovník pojmov

A B C Č D E F G H I J K L M N O P R S Š T U V Z

Externé úspory - External economies

Úspory, ktoré vznikajú vtedy, keď činnosť podniku prináša iným prospech bez toho, že by za to museli platiť. Podnik, ktorý si najme strážnu službu, ochraňuje pred zlodejmi aj susedov, čím poskytuje externé bezpečnostné služby. Spolu s externými nákladmi sa externé úspory často označujú ako externality.