Slovník pojmov

A B C Č D E F G H I J K L M N O P R S Š T U V Z

Finančný sprostredkovateľ - Financial intermediary

Inštitúcia, ktorá prijíma peňažné prostriedky od tých, ktorí sporia, a poskytuje ich tým, ktorí si požičiavajú. Patria sem vkladové inštitúcie, t. j. obchodné banky a sporiteľne, ako aj nevkladové inštitúcie, t. j. peňažný trh vzájomných fondov, maklérske firmy, poisťovacie spoločnosti a penzijné fondy.