Slovník pojmov

A B C Č D E F G H I J K L M N O P R S Š T U V Z

Frikčná nezamestnanosť - Frictional unemployment

Prechodná nezamestnanosť vyvolávaná neustálymi zmenami v ekonomike. Nové pracovné sily potrebujú napríklad určitý čas na to, aby si vybrali z rôznych možností zamestnania. Dokonca aj kvalifikovaní robotníci sú často krátky čas nezamestnaní, keď prechádzajú z jedného zamestnania do druhého. Frikčná nezamestnanosť sa teda odlišuje od cyklickej nezamestnanosti, ktorá vyplýva z nízkej úrovne agregátneho dopytu v prostredí s nepružnými mzdami a cenami.