Slovník pojmov

A B C Č D E F G H I J K L M N O P R S Š T U V Z

Funkcia dopytu po peniazoch - Money demand schedule

Vzťah medzi držbou peňazí a úrokovými sadzbami. Rastom úrokovej miery stúpa atraktívnosť obligácií a iných cenných papierov, čím sa znižuje dopyt po peniazoch. Pozri dopyt po peniazoch.