Slovník pojmov

A B C Č D E F G H I J K L M N O P R S Š T U V Z

Horizontálna a vertikálna rovnosť - Horizontal vs. vertical equity

Horizontálna rovnosť znamená uplatňovanie princípu spravodlivosti alebo rovností pri prístupe k ľudom v podobných situáciách. Princíp horizontálnej rovnosti vyjadruje, že k ľudom, ktorí sú si v podstate rovní, by sa malo pristupovať rovnako. Vertikálna rovnosť zasa znamená, že sa rovnako pristupuje k tým, ktorých postavenie sa odlišuje. Hoci sa niektorí ekonómovia nazdávajú, že vertikálna rovnosť vyžaduje progresívne zdanenie, neexistujú všeobecne akceptované praktické aplikácie vertikálnej rovnosti.