Slovník pojmov

A B C Č D E F G H I J K L M N O P R S Š T U V Z

Hraničný produkt (hraničný fyzický produkt) -Marginal product (marginal physical product)

Dodatočný produkt, ktorý je výsledkom jednej dodatočnej jednotky nejakého inputu, zatiaľ čo všetky ostatné inputy zostanú nezmenené.