Slovník pojmov

A B C Č D E F G H I J K L M N O P R S Š T U V Z

Hraničný sklon k spotrebe - Marginal propensity to consume (MPC)

Tá časť dodatočného dolára disponibilného dôchodku, ktorú domácnosť alebo spoločnosť vynakladá na dodatočnú spotrebu (zatiaľ čo zvyšná časť sa usporí). Hraničný sklon k spotrebe nemožno zamieňať za priemerný sklon k spotrebe, ktorý predstavuje pomer celkovej spotreby k celkovému disponibilnému dôchodku.