Slovník pojmov

A B C Č D E F G H I J K L M N O P R S Š T U V Z

Kombinácia fiškálnej a monetárnej politiky - Fiscal-monetary mix

Táto kombinácia sa používa na ovplyvňovanie makroekonomickej činnosti. Kombinácia reštrikčnej monetárnej a expanzívnej fiškálnej politiky bude podnecovať spotrebu a brzdiť investície, zatiaľ čo kombinácia expanzívnej monetárnej a reštrikčnej fiškálnej politiky bude mať opačný účinok.