Slovník pojmov

A B C Č D E F G H I J K L M N O P R S Š T U V Z

Komunizmus - Communism

Tento pojem znamená súčasne (1) ideológiu, (2) skupinu politických strán a (3) ekonomický systém. V komunistickom ekonomickom systéme je zakázané súkromné vlastníctvo výrobných prostriedkov, osobitne priemyselného kapitálu (pretože sa predpokladá, že súkromné vlastníctvo kapitálových statkov vedie k vykorisťovaniu pracujúcich). Okrem toho komunizmus požaduje, aby sa dôchodky rozdeľovali rovnostársky alebo, ideálnejšie, podľa "potrieb".