Slovník pojmov

A B C Č D E F G H I J K L M N O P R S Š T U V Z

Krivka agregátneho dopytu (AD) - Aggregate demand (AD) curve

Krivka ukazujúca vzťah medzi množstvom statkov a služieb, ktoré sú ľudia ochotní kúpiť, a celkovou cenovou hladinou. Tak ako každú krivku dopytu, aj agregátnu krivku dopytu ovplyvňujú dôležité premenné, napríklad vládne výdavky, vývoz a ponuka peňazí.