Slovník pojmov

A B C Č D E F G H I J K L M N O P R S Š T U V Z

Krivka agregátnej ponuky (AS) - Aggregate supply (AS) curve

Krivka ukazujúca vzťah medzi reálnym produktom, ktorý chcú firmy ponúknuť a celkovou cenovou hladinou. Vo veľmi dlhom období je krivka AS vertikálna na úrovni potenciálneho produktu. V krátkom období však môže byt relatívne plochá v dôsledku nepružných cien a miezd (napríklad na základe existujúcich pracovných zmlúv), ktoré sú pre ekonomiku charakteristické.