Slovník pojmov

A B C Č D E F G H I J K L M N O P R S Š T U V Z

Krivka ponuky - Supply curve

Funkcia alebo krivka ukazujúca, aké množstvo tovaru sú predávajúci ochotní predať na danom trhu pri každej cene za predpokladu, že ostatné premenné sú nezmenené.