Slovník pojmov

A B C Č D E F G H I J K L M N O P R S Š T U V Z

Laissez-faire ("Nechajte nás samých na seba") - Laissez-faire ("Leave us alone")

Názor, že vláda by nemala zasahovať do ekonomickej činnosti. Podľa klasických ekonómov (napr. Adama Smitha) to znamená, že úloha štátu by sa mala obmedziť na (1) udržiavanie zákonov a poriadku, (2) národnú obranu a (3) zabezpečovanie určitých verejných statkov, o ktoré súkromné podnikanie nemá záujem (napr. verejné zdravotníctvo, hygienické zariadenia).