Slovník pojmov

A B C Č D E F G H I J K L M N O P R S Š T U V Z

Libertarizmus (niekedy tiež "liberalizmus") - Libertarianism (also called "liberalism")

Ekonomická filozofia, ktorá zdôrazňuje význam osobnej slobody v ekonomických a politických záležitostiach. Stúpenci libertarizmu (od Adama Smitha v minulosti až po Miltona Friedmana a Jamesa Buchanana v súčasnosti) vychádzajú z toho, že ľudia by mali byť schopní sledovať svoje vlastné záujmy a želania. Činnosť vlády by sa mala obmedziť na garantovanie kontraktov a na udržovanie polície a národnej obrany, čím by mala umožniť maximum osobnej slobody.