Slovník pojmov

A B C Č D E F G H I J K L M N O P R S Š T U V Z

Lorenzova krivka - Lorenz curve

Graf, ktorý ukazuje kumulatívne percento obyvateľstva na horizontálnej osi a kumulatívne percento získaného dôchodku na vertikálnej osi. Využíva sa na charakteristiku stupňa rovnosti alebo nerovnosti pri rozdeľovaní dôchodkov. Čím viac sa Lorenzova krivka odchyľuje od čiar s uhlom 45°, tým väčšia je nerovnomernosť pri rozdeľovaní dôchodkov.