Slovník pojmov

A B C Č D E F G H I J K L M N O P R S Š T U V Z

Makroekonómia - Macroeconomics

Analýza, ktorá sa zaoberá správaním ekonomiky ako celku, t. j. hrubým národným produktom, národným dôchodkom, cenovou hladinou a nezamestnanosťou. Na rozdiel od toho mikroekonómia sa zaoberá štúdiom jednotlivých firiem, domácností a trhov.