Slovník pojmov

A B C Č D E F G H I J K L M N O P R S Š T U V Z

Malthuziánska teória rastu obyvateľstva - Malthusian theory of population

Názor, ktorý prvýkrát vyjadril Thomas Malthus, že existuje "prirodzená" tendencia k rastu obyvateľstva geometrickým radom, zatiaľ čo výroba potravín má tendenciu zvyšovať sa aritmetickým radom. Výroba potravín na jedného obyvateľa by sa teda postupne zmenšovala, čo by zasa brzdilo rast obyvateľstva.