Slovník pojmov

A B C Č D E F G H I J K L M N O P R S Š T U V Z

Miera ekonomickej aktivity obyvateľstva - Labor-force participation rate

Percentuálny podiel osôb patriacich do pracovnej sily k celkovému počtu osôb, ktoré majú 16 rokov a viac.