Slovník pojmov

A B C Č D E F G H I J K L M N O P R S Š T U V Z

Miera koncentrácie - Concentration ratio

Percentuálny podiel na celkovom produkte odvetvia pripadajúci na najväčšie firmy, spravidla na štyri najväčšie alebo na osem najväčších firiem.