Slovník pojmov

A B C Č D E F G H I J K L M N O P R S Š T U V Z

Multiplikátor - Multiplier

Pojem, ktorý sa používa v makroekonómii na označenie zmeny v indukovanej premennej (GNP, ponuke peňazí, dovoze), pripadajúcej na jednotku zmeny v externej premennej (vládnych výdavkoch, dôchodku, vývoze alebo bankových rezervách). Investičný multiplikátor charakterizuje prírastok GNP vyvolaný prírastkom investícií o 1 $. V jednoduchom modeli multiplikátora je investičný multiplikátor (alebo multiplikátor štátnych výdavkov) väčší ako jedna, pretože pôvodný rast výdavkov vyvoláva celý rad ďalších "indukovaných" výdavkov.