Slovník pojmov

A B C Č D E F G H I J K L M N O P R S Š T U V Z

Náklady, fixné - Cost, fixed

Náklady firmy, ktoré by vznikli, aj keby sa output v danom období rovnal nule. Celkové fixné náklady tvoria také zložky, ako sú úrokové platby, hypotekárne platby a platy vedúcich pracovníkov.