Slovník pojmov

A B C Č D E F G H I J K L M N O P R S Š T U V Z

Náklady, minimálne - Cost, minimum

Najnižšie dosiahnuteľné náklady na jednotku produkcie (či už ide o priemerné, variabilné alebo hraničné náklady). Každý bod na krivke priemerných nákladov predstavuje minimum v tom zmysle, že je to najlepšie postavenie, ktoré môže firma dosiahnuť, vzhľadom na náklady na output v tomto bode. Najnižší bod, resp. najnižšie body na tejto krivke predstavujú minimálne priemerné náklady.