Slovník pojmov

A B C Č D E F G H I J K L M N O P R S Š T U V Z

Nevyspelé odvetvie - Infant industry

V teórii zahraničného obchodu sa týmto pojmom označuje odvetvie, ktoré nemalo dostatok času na získanie skúseností a poznatkov, alebo ich nerozvinulo v dostatočnej miere, aby mohlo využívať úspory z rozsahu potrebné na úspešné súťaženie s vyspelejšími odvetviami vyrábajúcimi rovnaký tovar v iných krajinách. Často sa vychádza z toho, že nevyspelé odvetvia potrebujú clá alebo kvóty, ktoré by ich chránili, pokiaľ sa rozvíjajú.