Slovník pojmov

A B C Č D E F G H I J K L M N O P R S Š T U V Z

Ostatné premenné nezmenené - Other things equal

Formulácia, ktorá znamená, že uvažovaný faktor sa mení, zatiaľ čo všetky ostatné faktory zostanú nezmenené, čiže konštantné. Napríklad krivka dopytu ukazuje, že množstvo požadovaného tovaru sa rastom ceny znižuje, pokiaľ ostatné premenné (napríklad dôchodky) zostanú nezmenené.