Slovník pojmov

A B C Č D E F G H I J K L M N O P R S Š T U V Z

Peňažné fondy - Money funds

Stručné označenie veľmi likvidných krátkodobých finančných nástrojov, ktorých úroková miera sa nereguluje. Hlavnými formami sú vzájomné fondy na peňažnom trhu a vkladové účty obchodných bánk na peňažnom trhu.