Slovník pojmov

A B C Č D E F G H I J K L M N O P R S Š T U V Z

Podiel na trhu - Market share

Časť outputu daného odvetvia pripadajúca na individuálnu firmu alebo skupinu firiem.