Slovník pojmov

A B C Č D E F G H I J K L M N O P R S Š T U V Z

Ponukový šok - Supply shock

V makroekonómii ide o náhlu zmenu vo výrobných nákladoch alebo v produktivite, ktorá má veľký a neočakávaný vplyv na agregátnu ponuku. V dôsledku ponukového šoku sa neočakávane mení reálny GNP a cenová hladina. Napríklad, keď sa ceny ropy v rokoch 1978 až 1979 prudko zvýšili, prudko sa zvýšila inflácia a reálny produkt sa znížil.