Slovník pojmov

A B C Č D E F G H I J K L M N O P R S Š T U V Z

Pracovná sila - Labor force

V oficiálnej americkej štatistike sa do pracovnej sily zahŕňajú všetky osoby, ktoré majú 16 rokov a viac, pričom pracujú alebo hľadajú prácu.