Slovník pojmov

A B C Č D E F G H I J K L M N O P R S Š T U V Z

Premenná - Variable

Veličina, ktorú možno v danej vednej oblasti definovať a merať. Dôležitými premennými v ekonómii sú ceny, množstvá, úrokové sadzby, menové kurzy, bohatstvo vyjadrené v peňažných jednotkách atď.