Slovník pojmov

A B C Č D E F G H I J K L M N O P R S Š T U V Z

Priame dane - Direct taxes

Dane ukladané priamo jednotlivcom alebo firmám. Príkladom sú dane z dôchodkov, pracovných zárobkov a ziskov. Opakom priamych daní sú nepriame dane, ktorými sú priamo zaťažované jednotlivé tovary a teda iba nepriamo postihujú obyvateľstvo. Príkladom nepriamej dane je daň z obratu, daň z majetku, daň z alkoholu a benzínu, dovozná daň.