Slovník pojmov

A B C Č D E F G H I J K L M N O P R S Š T U V Z

Princíp vylúčenia - Exclusion principle

Kritérium na rozlíšenie verejných statkov od súkromných. Princíp vylúčenia platí vtedy, keď výrobca predáva nejaký tovar osobe A, a môže ľahko zabrániť, aby osoby B, C, D... mali prospech z užitočných vlastností tohto tovaru. Taký statok je súkromným statkom. Ak napríklad v prípade verejného zdravotníctva alebo národnej obrany nejakú skupinu ľudí nemožno jednoducho vylúčiť z výhod, ktoré prináša výroba daného statku, statok má vlastnosť verejného statku.